Demontare a cinci reclame vechi românești ca inițiativă în scrierea creativă.

• Scopul oricărei reclame este să declanșeze un stimul electric memoriei astfel instinctiv viitoarele noastre alegeri să se bazeze pe aceste mici atașamente cognitiv- afective relevante nevoii noastre de cumpărare.
• Stimulul urmărit deseori în construcția unei reclame este cel de a poziționa comportamentul cumpărătorului împotriva vechilor alegeri de cumpărare, creându- se astfel și un manifest de inovație, divergență și totodată un impuls electric de închidere a stimulurilor deja saturați de imaginea și produsul deja testat.

În această perioadă ceea ce primesc posterele advertoriale ca factor de originalitate- unicitate este chiar grafica produsului în cazul următoarelor reclame

iar în cazul următoarei reclame


Chiar ideea de trend de piață( portofoliu) poate fi luată în atenție analizând poziționarea numelui negustorului sub numele magazinului.

Elementele de noutate din această reclamă sunt determinate de flexibilitatea aranjament cuvânt/ grafică a categoriilor de produse,
Mai regăsim în grafica acestui poster advertorial un factor de elaborare al principiului de operaționalitate și unitate în varietate coroborat cu preatenționarea stimulilor de noutate și mișcare aducând astfel un interes mărit asupra semnificației mesajului :
“ Totdeauna bine asortat cu ultimele noutăți”.

În acest poster advertorial regăsim următorul conținut text în contrast cu simbolistica grafică a produselor vândute în locațiile partenere Bragadiru.

Perspectivă empatică

Stimuli: culoare, noutate
Obiectiv: motivare pentru creșterea interesului față de produsele Bragadiru și asupra centrării mesajului pe memoria de scurtă durată cu scopul impulsionării atașamentului față de semnificațiile acestuia.


Factori de creație regăsiți în acest poster:
Fluență, Flexibilitate cognitivă, elaborare, toleranță la ambiguitate, perspectivă neobișnuită, Sinteză.
Rezumat: Întâlnim toți factorii conceptului de creativitate mai puțin originalitate.
Evaluare: Lipsa originalității din acest aranjament este corelată cu lipsa flexibilității.
Aceste lipsuri nu pun mai prejos de imaginea brandului, imaginea produselor dorindu- se astfel determinarea unității în varietate.

Stimuli culoare și noutate.
Divergența acestui mesaj advertorial canalizează atenția față de produsele Bragadiru și asupra centrării procesării mesajului pe memoria de scurtă durată cu scopul impulsionării atașamentului față de semnificațiile mesajului.

Principii vizate:
raționalitate, generalizare, universalitate.
Factori creativi:
sinteză, toleranță la ambiguitate.
Alți factori:
perspectivă empatică, umor.
Modele de procesare ale mesajului:
atașarea intelectuală de semnificațiile mesajului.

Discuții libere

discuții libere